Praktijk het Oosten

Psychosynthese

d colspan=”2″ valign=”top”>

Psychosynthese, mindfulness en meditatie

Psysynthese is een praktische en positieve psychologie. De grondlegger is de Italiaanse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974). Assagioli gaat uit van heel de mens. Meer dan onze zorgen en wisselende stemmingen is er een stille plek in ons, een kern in je, die uitdrukt wie je in wezen bent, een dieper zelf. Psychosynthese biedt handvatten en methodieken om weer in kontakt te komen met wie je werkelijk bent.Door allerlei ervaringen in het leven (soms nog uit je kindertijd) kun je het kontakt met die kern, kwijt zijn geraakt. Je hebt overlevingspatronen ontwikkeld die naar voren komen in onze dagelijkse leven. Deze patronen worden in psychosynthese subpersonen genoemd. Enkele subpersonen zijn:

De criticus

Deze laat je voortdurend weten wat je verkeerd doet, hoe je tekort bent geschoten, welke fouten je hebt gemaakt en hoe weinig er van deugd.

De pleaser

zorgt er voor dat je je altijd zo gedraagt dat iedereen je aardig vindt en dat niemand zich aan je ergert. Hij is een expert in het aanvoelen van wat andere mensen nodig hebben.

De perfektionist

Legt de lat hoof en rust niet totdat alle puntjes op de i staan. Hij heeft een ideaalbeeld hoe je eruit zou moeten zien en hoe je moet handelen, en wil dat je te allen tijde aan dat ideaal voldoent. Het is hard werken voor de perfektionist.Als een subpersoon overheersend wordt, wordt je keuzevrijheid en gedragsmogelijkheden ingeperkt. Subpersonen zijn rollen die je al gaande het leven jezelf hebt eigen gemaakt. Vergelijk het met rollen die je speelt, innerlijke toneelspelers; of zie het als de muzikanten van jouw handelen. Subpersonen zijn verbonden met het HO, de mogelijkheden die je hebt, en het LO, dat wat je vergat maar wat er wel is. Ieder mens heeft veel van die subpersonen.Elke subpersoon heeft echter ook een kwaliteit in zich. De pleaser is gevoelig, flexibel, vriendelijk. De perfectionist kent zorgvuldigheid en kwaliteit. De criticus is helder en vaak wijs. Het herkennen, erkennen en verkennen van de subpersonen maakt de kwaliteiten vrij en meer toegankelijk. Daardoor ontstaat evenwicht, krijg je als mens meer grip op jezelf en kun je je subpersonen bewuster aansturen. Je komt dichter bij je kern waar je ervaart dat het leven “mogen”is en geen moeten. Er ontstaat bewustwording en heling.Psychosynthese sluit aan bij mindfulness en meditatie. Het geeft handreikingen en tools om meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Je leert je gedachten, gevoelens, het lichaam en je verlangens te herkennen. Je ontdekt dat je hiervan kunt disidentificeren en zo beter kunt identificeren met je kwaliteiten. Je ontwikkelt een innerlijke waarnemer die zich gewaar is van dit alles. Zijn we verbonden met onze kern, ons zelf dan kan een energiebron gaan stromen vanuit ons Hogere Zelf (sommigen noemen dit God, anderen Buddha, of het unviersum) waardoor we vreugde, ruimte,licht en innerlijke vrede kunnen ervaren. Zo sluit meditatie vanuit vipassana en de dzochen traditie aan bij psychosynthese. Pas als ik stil wordt kan ik naar binnen kijken. Meditatie neemt dan ook een belangrijke plaats in binnen psychosynthese.Psychosynthese is een positieve psychologie en ziet tegenslagen en problemen als ervaringen in het leven die je steeds de kans geven om te groeien en je inzicht te vergroten.schema.jpgVoor wie? 

Er kan een duidelijke aanleiding zijn om hulp te zoeken bij een psychosynthesegids zoals bij:

 • Gevoelens van zinloosheid en onvrede Stress en/of een burn-out.
 • Rouw en verlies na scheiding of overlijden.
 • Somberheid en teveel piekeren
 • Overspannenheid
 • Het lijkt of je alleen maar bezig bent met overleven
 • Relatieproblemen
 • Emotionele en fysieke problemen
 • Conflictsituaties.

Maar ook: Gewoon ter ondersteuning, imdat je wilt groeien en bewustworden.
Gelukkig is het steeds gewoner om hulp te zoeken, een gieds die een tijdje met je oploopt en je begeleidt.

Wat is de werkwijze

In de therapeutische relatie staat de cliënt centraal. De psychosynthese-therapeut richt zich op het zelfhelende vermogen van de client. Bij psychosynthesetherapie kan naast het gesprek ook worden gewerkt met o.a.:

 • Subpersonen (de verschillende kanten van de persoonlijkheid)
 • De Wil
 • Lichaamswerk
 • Ademhalingsoefeningen
 • Geleide fantasie en visualisatie
 • Beeldende technieken (tekenen, schrijven, schilderen)
 • Rollenspel, drama
 • Mindfulness


Meer informatie?

Voor meer informatie over psychosynthese kun je terecht bij

 • de website van het centrum Psychosynthese Holland
 • de Duitse website van de vereniging voor psychosynthese

“We worden overheerst door alles waarmee we ons identificeren of waaraan we ons hechten. We kunnen alles waarmee we ons dis-identificeren of waarvan we ons ont-hechten, zelf beheersen en sturen “(Assagioli)”