Praktijk het Oosten

Psychosociale Therapie

zonbloem

 

Psycho-sociale begeleiding  richt zich op het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen die problemen ondervinden op persoonlijke, relationele of maatschappelijke gebieden.

Deze begeleiding benadert de mens vanuit een holistische visie, hetgeen betekent dat lichaam/geest/ziel als één wordt gezien en er een onderlinge samenhang is.

Ik richt mij dus op de totale mens en niet uitsluitend op het probleem.

Samen kijken we naar de hulpvraag. Hoe is het ontstaan, hoe ga je er mee om en hoe kun je hier uiteindelijk verandering in aanbrengen.

In de psychosociale therapie gaat het vooral om inzicht te krijgen in en je bewust te worden van jouw manier van denken, voelen en handelen. Ook je reactiepatronen,  je vermijdingen (afweer) en je valkuilen horen daarbij. Al ervarend en experimenterend tijdens en buiten de therapiesessies om, kun je ontdekken wanneer en hoe je jezelf blokkeert. Maar je kunt op deze manier ook je energie, je kracht en (verborgen) kwaliteiten leren (her)ontdekken en te gebruiken.

Het kenmerk van psycho-sociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Mijn uitgangspunt van werken is psychosynthese. Daarnaast werk ik met verschillende methodes, zoals mindfulness, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie.

Voorbeelden waarmee je bij mij terecht kunt:

 • Keuzeproblemen, van welke aard dan ook.
 • Stressgerelateerde klachten: moeheid, tijd tekortkomen, gespannen of opgejaagd gevoel.
 • Gevoelens van onzekerheid, angst, verdriet,woede, onmacht,eenzaamheid, leegte, somberheid.
 • Je vraagt je af hoe je jouw kwaliteiten meer kunt ontwikkelen.
 • Er komt verwijdering, verlies of een andere pijnlijke ervaring op je pad.
 • Opvoedingsproblemen en ouderbegeleiding.
 • Omgaan met je ziekte, zoals kanker.
 • Relatieproblemen
 • Echtscheiding
 • Burn-out
 • Communicatieproblemen
 • (Werk)conflicten
 • Ontslag